Installatieschip ‘Aeolus’ krijgt upgrade voor nieuwe generatie turbines

Er wordt een omvangrijke upgrade uitgevoerd bij installatieschip Aeolus. Op de bestaande kraan van de Aeolus wordt een nieuwe, langere giek geïnstalleerd, waardoor het schip geschikt wordt voor de nieuwe generatie turbines van 12-15 MW voor offshore windprojecten. Van Oord heeft besloten tot deze upgrade van de Aeolus om ervoor te zorgen dat het schip in de snel veranderende markt concurrerend kan blijven, met name gezien de steeds grotere (naaf)hoogte van windturbines.

Aeolus na de upgrade.

De kraan wordt ontworpen en gebouwd door Huisman. De Aeolus kan met de nieuwe kraan vanaf het voorjaar van 2023 worden ingezet. De nieuwe kraan heeft twee verschillende configuraties: de lange configuratie van 133 meter is geschikt voor de installatie van de nieuwe generatie turbines van 12-15 MW. De korte configuratie wordt gebruikt voor het installeren van turbinefundaties tot 1.600 ton.

Ook nieuwbouw in volle gang
De aanpassing van de Aeolus past binnen de strategie van Van Oord om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden voor de offshore windsector. Om innovatieve oplossingen te kunnen blijven leveren aan de snel groeiende offshore windindustrie, heeft Van Oord ook geïnvesteerd in een nieuw offshore installatieschip, Boresas, en een kabellegschip, Calypso.

Mega jack-up schip Boreas
De Boreas wordt momenteel gebouwd in China, kan varen op methanol en windturbines installeren tot 20 MW. De ecologische footprint van het schip is laag. Het schip wordt 175 meter lang en kan meer dan 3000 ton tillen. In augustus vond de staalsnij-ceremonie plaats en de bouw verloopt volgens schema. Het schip komt in 2024 op de markt.

Groene kabellegger Calypso
Calypso is volgend jaar gereed. Deze nieuwe DP2-kabellegger wordt uitgerust met een kabelcarrousel benedendeks en een tweede carrousel aan dek, met een totale capaciteit van 8.000 ton. Het is een hybride schip dat op biobrandstof kan varen, maar daarnaast zijn de motoren ook zodanig ontworpen dat ze in de toekomst geschikt kunnen worden gemaakt voor e-brandstoffen. De kabellegger krijgt een grote accu, een walstroomaansluiting en een geavanceerd energiemanagementsysteem.

Pieter Van Oord, CEO: “Deze investeringen bereiden ons voor op de schaalvergroting in de offshore windindustrie, versterken onze leidende positie en verminderen onze CO2-voetafdruk tijdens de installatie van offshore wind.”

Met 20 jaar ervaring en een indrukwekkende staat van dienst in de bouw van offshore windprojecten, loopt Van Oord voorop in de transitie naar duurzame energie. Van Oord heeft alles in huis om een belangrijke bijdrage te leveren aan het concurrerender maken van windenergie: veiligheidsnormen, innovatieve oplossingen, de kennis en expertise van onze medewerkers en gespecialiseerd materieel voor windparken.