Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN)

MARIN is een wereldwijd erkend topinstituut voor maritiem onderzoek. Onze missie is ‘Better Ships, Blue Oceans’: we staan voor schone, slimme en veilige scheepvaart en duurzaam gebruik van de zee. We doen dat als onafhankelijke kennispartner voor de maritieme sector, overheid en maatschappij. We bieden integrale oplossingen, van conceptontwikkeling en ontwerp tot operatie, en maken daarbij optimaal gebruik van onze testfaciliteiten, computersimulaties, simulatoren en waregroottemetingen. In het ontwikkelen, toepassen en delen van onze kennis stimuleren we innovatie en wereldwijde samenwerking. De kennis en betrokkenheid van onze mensen zijn onze kracht.

Better ships blue oceans

Daarom is ons motto: ‘Better Ships, Blue Oceans’. ‘Better Ships’: onze kennis is pas echt relevant als schepen er beter van worden. Schoner, slimmer, veiliger. Onze voorspellingen moeten niet zozeer precies zijn, maar vooral accuraat. Doelgericht. Een oplossing voor het probleem. ‘Blue Oceans’: we willen bijdragen aan duurzaamheid, de toekomst van onze blauwe planeet. We willen maatschappelijke en economische uitdagingen combineren en relevant zijn voor de maritieme sector, overheid en maatschappij. We richten ons op nieuwe duurzame ontwikkelingen, zoals ‘Renewables’ en ‘Life at Sea’. Maatschappelijke uitdagingen en economische mogelijkheden komen daar samen en zorgen voor ‘Blue Growth’.

Multifase wave lab vervangen door Seven Oceans Simulation centre

With this state-of-the-art research facility, MARIN aims to make maritime operations safer and more efficient. The SOSc will be capable of ultra-realistic simulation of the behaviour of vessels and their interaction between maritime structures, the environment and people.

View on Vimeo.

SIMULATE COMPLEX MARITIME OPERATIONS

Maritime operations are becoming increasingly complex – containerships are getting bigger, traffic and the number of new infrastructures at sea are increasing and also weather patterns are becoming more unpredictable. The safe performance of these operations requires a capable and well-trained crew. The spherical simulators in combination with a motion-based bridge will be unique in the maritime world and will immerse crews in such a way that the highest training and research value is achieved.

The new facility will also be used for research studies and testing innovative developments. Just some examples are the application of virtual reality, operational advice tools and the testing and monitoring of autonomous ships.