CLV Connector at Formosa 2 OWF Project Taiwan. Foto, Jan De Nul.

Jan De Nul voltooit installatie van funderingen en kabels voor het Formosa 2 Offshore Windmolenpark

Jan De Nul Group beëindigt met succes de installatie van 47 jacketfunderingen en 188 micropijlers, 4 exportkabels en 47 verbindingskabels voor de bouw van het Formosa 2 Offshore Windmolenpark in Taiwan. Hiermee zit Jan De Nul definitief in de laatste rechte lijn en op koers om de werken in de komende weken te voltooien.

CLV Connector at Formosa 2 OWF Project Taiwan. Foto, Jan De Nul.
CLV Connector at Formosa 2 OWF Project Taiwan. Foto, Jan De Nul.
CLV Connector at Formosa 2 OWF Project Taiwan. Foto, Jan De Nul.

188 micropijlers
Voor de productie van de 188 micropijlers, sommige met een gewicht van meer dan 270 ton en een lengte tot 79 meter, deed Jan De Nul een beroep op onderaannemer EEW KHPC.

In 2020 werden de pijlers vanuit de productiewerven in Zuid-Korea en Maleisië naar de rangeerhaven in Taichung, Taiwan, vervoerd. Het kraanschip Seaway Yudin startte vervolgens met het installeren van de pijlers in waterdieptes tot 55 meter. De laatste pijler werd op 22 augustus 2022 geïnstalleerd.

Tijdens de installatieactiviteiten was Jan De Nul verantwoordelijk voor de monitoring van het onderwatergeluid en het observeren van de zeezoogdieren, in overeenstemming met de milieuvergunningen en de daarin opgelegde beperkingen.

47 jacketfunderingen
Jan De Nul bestelde de jacketfunderingen bij Sembcorp Marine Ltd. en Saipem S.A. De fabricage ervan startte in 2020 in Indonesië. Met een hoogte tot 91 meter en een gewicht van meer dan 1.600 ton behoren ze tot de grootste en zwaarste jackets in de offshore windindustrie. Vergelijk dit met een doorsnee gebouw van 30 verdiepingen.

Van oktober 2021 tot juli 2022 brachten drie zware transportschepen alle jackets naar de rangeerhaven voor tussentijdse opslag en de laatste voorbereidingen voor de installatie door het kraanschip Bokalift 1 in april 2022. De laatste jacket werd op 26 augustus 2022 geïnstalleerd.

4 exportkabels en 47 verbindingskabels tussen de turbines
In 2020 wees Jan De Nul de fabricage van 34,5 km aan exportkabels en 87 km aan verbindingskabels tussen de turbines toe aan onderaannemer LS Cable. Jan De Nul’s kabellegschip voor ondiepe wateren Willem de Vlamingh en het multifunctionele schip Connector transporteerden en installeerden vervolgens de kabels in respectievelijk 2021 en 2022. Beide schepen assisteerden voor bepaalde delen van de kabeltracés voor het ingraven van de kabels met een jet trencher. In de hardere zones werden eerst Jan De Nul’s sleephopperzuigers Niña en Francis Beaufort ingezet om kabelsleuven te baggeren.

De vier exportkabels werden in 2021 door de eerder geboorde HDD-buizen tot kort voor de kust getrokken en vervolgens onshore verbonden met de landkabels. De installatie van de 47 verbindingskabels tussen de turbines startte in mei 2022 en werd op 1 september voltooid.

In de komende weken zal het offshore schip Orient Constructor van lokale partner DFO de toegang tot de werkzone blijven faciliteren voor de teams die de laatste hand leggen aan de kabelaansluitingen, zodat het volledige windmolenpark van stroom kan worden voorzien.

Het offshore schip Canyon 2 en Jan De Nul’s Connector zullen in de loop van september de resterende kabelbegraaf- en stabilisatiewerken afronden.

Over het Formosa 2 Offshore Windpark
Formosa 2 werd ontwikkeld door JERA, Macquarie’s Green Investment Group en Swancor Renewable Energy. GIG wordt ondersteund door haar holdingmaatschappij, Corio Generation. Het 376 MW Formosa 2 Offshore Windpark zal bestaan uit 47 Siemens-turbines van 8MW op jacketfunderingen in waterdieptes tot 55 m, gelegen tussen vier en tien zeemijl voor de kust van het district Miaoli. Het windmolenpark zal jaarlijks schone windenergie leveren aan ongeveer 380.000 huishoudens.

“Gedurende het hele project werden gezamenlijke inspanningen geleverd om verschillende uitdagingen te overwinnen, waarbij zowel Formosa 2 als Jan De Nul een sterk engagement toonden om, ondanks de enorme uitdagingen door de COVID-19 pandemie, het project toch tijdig af te leveren.” – Michael Klingele, Formosa 2 Project Director

Het Formosa 2 Offshore Windpark is voor Jan De Nul Group al het derde offshore windmolenpark in Taiwan en zal een capaciteit hebben die driemaal groter is dan die van de eerste twee projecten, Changhua Offshore Windpark en Formosa 1 Fase 2 Offshore Windpark. Het EPCI-contract voor het technische ontwerp en de aankoop, bouw en installatie van de funderingen en onderzeese kabels voor het Formosa 2 Offshore Windpark werd in mei 2019 toegekend.

“Onze recente EPCI-projecten tonen onze multidisciplinaire aanpak en ons vermogen om onze klanten bij te staan in hun ambitie om steeds grotere en complexere projecten uit te voeren. Daarbij streven we ernaar om lokale leveranciers zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvoering van al onze huidige en toekomstige projecten in Taiwan.” – Peter De Pooter, Manager Offshore Renewables bij Jan De Nul Group.

“Onze enthousiaste en toegewijde mensen werken gepassioneerd aan het ondersteunen, superviseren en uitvoeren van de projecten in Taiwan. Operationele controle en de veiligheid van onze werknemers zijn daarbij altijd onze hoogste prioriteit.” – David Debaere, Projectdirecteur voor Jan De Nul Group