Uitdagend 2021 voor Jan De Nul maar solide vooruitzichten

Jan De Nul Group realiseerde een jaaromzet van meer dan 1,7 miljard euro. De EBITDA toonde veerkracht en klokte af op 231 miljoen euro, een aanvaardbaar niveau van 13% van de omzet. Het productiviteitsverlies als gevolg van de COVID-19-verstoringen in 2021 resulteerde wel in een beperkt verlies van 20 miljoen, bij een positieve EBIT van 16 miljoen euro. Jan De Nul Group blijft een sterke balans voorleggen, met een eigen vermogen van meer dan 2,9 miljard euro, wat resulteert in een uitstekende solvabiliteitsratio van 67%. De groep beschikt ook over een netto liquiditeitsoverschot van 198 miljoen euro.

Tegen eind 2020 hoopten we allemaal ons normale leven en onze vrijheid te hervinden in een post-pandemisch tijdperk. Nieuwe versies van het virus hebben deze vroege wereldwijde uitfasering van COVID-19 echter verhinderd. Aangezien het virus nog steeds een sterke bedreiging vormt en opnieuw een aantal regio’s in een of andere lockdownregeling heeft geplaatst, is de negatieve druk groot gebleven. Met name in grote delen van Azië bleef COVID-19 een sterk ontwrichtende kracht voor toeleveringsketens en operationele bouwprocessen. Ook de operationele prestaties van Jan De Nul Group werden in deze markten sterk gehinderd.

Ondanks de moeilijke omstandigheden realiseerde Jan De Nul Group toch een jaaromzet van meer dan 1,7 miljard euro. De EBITDA toonde veerkracht en klokte af op 231 miljoen euro, een aanvaardbaar niveau van 13% van de omzet. Het productiviteitsverlies als gevolg van de COVID-19-verstoringen in 2021 resulteerde wel in een beperkt verlies van 20 miljoen, bij een positieve EBIT van 16 miljoen euro. Jan De Nul Group blijft een sterke balans voorleggen, met een eigen vermogen van meer dan 2,9 miljard euro, wat resulteert in een uitstekende solvabiliteitsratio van 67%. De groep beschikt ook over een netto liquiditeitsoverschot van 198 miljoen euro.

Jan De Nul Group kijkt met vertrouwen naar de toekomst en is ervan overtuigd dat het opnieuw zal kunnen aanknopen met zijn traditie van operationele uitmuntendheid, mede dankzij het sterke orderboek dat op het einde van het jaar met 43% tot 4,6 miljard euro was gestegen. Dit orderboek is in de eerste maanden van 2022 verder aangegroeid met bijkomende projecten voor een totale waarde van meer dan 1,4 miljard euro. Deze stijging is goed gespreid over de verschillende activiteiten en geografische gebieden.

2022 is ook het jaar waarin de twee offshore schepen van de volgende generatie, Voltaire en Les Alizés, te water werden gelaten. Beide schepen zullen ingezet worden voor de installatie van windmolenparken op zee. Dit stelt Jan De Nul Group in staat om verder bij te dragen tot het inperken van de klimaatverandering.

Zelfs met deze goede vooruitzichten is Jan De Nul er zich van bewust dat 2022 in een zeer turbulente omgeving is begonnen, denk maar aan de blijvende moeilijkheden op het vlak van de bevoorradingsketen en, meer recent, de ontwikkelingen in Oekraïne, die leiden tot een hoge inflatiedruk en prijsinstabiliteit.