Copenhagen ferries-winner Ship of the Year Foto Damen.jpg

Record orderportefeuille Damen

De orderportefeuille van Damen Shipyards Group was eind 2021 opgelopen tot een bedrijfsrecord van 8,8 miljard euro. Dit was onder andere te danken aan een orderinname van maar liefst 99 schepen bij de divisie Workboats en een record aan bestellingen bij Damen Yachting. Na drie verlieslatende jaren kon 2021 weer met zwarte cijfers in de boeken van Nederlands grootste scheepsbouwer geschreven worden.

Copenhagen ferries-winner Ship of the Year. Photo, Damen.
Copenhagen ferries-winner Ship of the Year Foto Damen.jpg
KVNTS Schip van het Jaar-award voor elektrisch aangedreven waterbussen in Kopenhagen. Foto, Damen.

Ondanks de diverse COVID-19 maatregelen wereldwijd werd het negatieve operationele resultaat (43 miljoen euro negatief) uit 2020 omgezet in een operationele winst van 25 miljoen euro vorig jaar. “2021 was voor ons een goed jaar”, aldus CEO Arnout Damen. “We hebben hoogstandjes op scheepsbouwgebied opgeleverd als het complexe diamond recovery vessel ‘Benguela Gem’ en we wonnen de KVNTS Schip van het Jaar-award voor onze elektrisch aangedreven waterbussen voor Kopenhagen. Ook een mooie mijlpaal in ons streven uit te groeien tot de meest toonaangevende ‘green’ en ‘connected’ scheepsbouwer ter wereld, is dat we afgelopen jaar ‘s werelds eerste full-electric havensleepboot ‘Sparky’ voor de haven van Auckland gebouwd hebben en acht ferries bij drie verschillende klanten in Canada afgeleverd hebben, die alle voorzien zijn van volledig elektrische, hybride of LNG-aandrijving.”

Crisis Oekraïne
Wat betreft de vooruitzichten voor 2022 wordt de scheepsbouwer geconfronteerd met een aantal onzekerheden. Damen: “De crisis in Oekraïne heeft grote impact op ons bedrijf. In de eerste plaats op de 214 collega’s die we voor de inval op onze vestigingen in Cherson en Mykolayiv aan het werk hadden, waarvan er één helaas omgekomen is. We leven niet alleen intens met hen mee, maar we hebben er ook met vereende krachten voor gezorgd dat honderden Oekraïense medewerkers en hun gezins- en familieleden de afgelopen maanden naar veiligere oorden bij onze werven in Galati, Gdansk, maar ook in Amsterdam en Vlissingen, zijn geëvacueerd. Naar hen die achterbleven zijn (noodhulp)goederen getransporteerd. Vele collega’s wereldwijd droegen bij aan de inzameling van spullen en geld en de opvang buiten Oekraïne.”

Ook economisch gezien heeft het conflict in Oekraïne een grote weerslag. “Binnen een week na de inval hebben we besloten de oplevering van bestelde schepen en het aangaan van nieuwe contracten met Russische en Wit-Russische opdrachtgevers te pauzeren. Later zijn de opleveringen en orders door de sanctiemaatregelen van de Nederlandse overheid tegen Rusland onmogelijk geworden. Dit en volgend jaar waren en zijn we druk oplossingen te vinden voor de reeds in aanbouw zijnde schepen en de daarbij behorende juridische procedures.”

“Ondanks de gevolgen van dit zorgelijke conflict, kijken we optimistisch en vol vertrouwen naar de toekomst”, vervolgt Damen. “Dit wordt gedeeld door onze financiële partners, die hun vertrouwen onlangs hebben hernieuwd met kredietfaciliteiten voor de komende jaren.”

143 nieuwbouw schepen
In totaal leverde Damen Shipyards Group in 2021 143 nieuwbouw schepen op. Precies evenveel als in 2020. Het volume aan reparatie- en conversieopdrachten daalde licht naar 1.100 (2020: 1.300). Het productievolume steeg wel van 2 miljard naar 2,4 miljard euro. De EBITDA steeg van 87,5 miljoen euro negatief in 2020 naar 81,5 miljoen euro positief afgelopen jaar.

De stijging van de orderportefeuille van 8 naar 8,8 miljard euro onderstreept de goede uitgangspositie voor de toekomst. In de solide portefeuille zitten onder andere, naast diverse sleepboten, jachten, binnenvaartschepen, vissersboten, pontons en werkschepen, vier F126-fregatten voor de Duitse marine, het Combat Support Ship ‘Den Helder’ voor de Koninklijke Marine en het voor aandrijving met groene waterstof geschikte opleidingsschip ‘Ab Initio’ voor de STC Group uit Rotterdam.

Corporate Social Responsibility report
Vrijwel tegelijkertijd met het financiële jaarverslag is het Corporate Social Responsibility report 2021 gepubliceerd.

Sinds begin 2020 heeft Damen stappen gezet om een effectieve MVO-strategie te implementeren, die in het hele bedrijf is verankerd en in lijn is met de bedrijfsstrategie.

De investeringen in MVO gebeuren om een aantal redenen:    

  • Om ervoor te zorgen dat activiteiten en oplossingen aan de regelgeving voldoen.
  • Om klanten en financiële partners beter van dienst te kunnen zijn.
  • Een aantrekkelijke werkgever te blijven.
  • Om het bedrijf, de oceanen en de wereld te beschermen voor de komende generaties.

Transparantie is een belangrijk onderdeel van MVO. Daarom wordt jaarlijks een volledig verslag over de activiteiten op het gebied van onze sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheid gepubliceerd.

Het rapport is te lezen via: https://www.damen.com/about/corporate-social-responsibility