Port of Amsterdam en duisport werken samen aan ontwikkeling van groene waterstofketen en achterlandnetwerk

Port of Amsterdam en duisport gaan hun langdurige samenwerking uitbreiden. Markus Bangen, CEO van duisport en Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam, hebben gisteren aangekondigd dat de havens gezamenlijk de waterstofketen en hun achterlandnetwerk gaan ontwikkelen en hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Koen Overtoom overhandigt Markus Bangen het havenschildje. Foto, Max Dijksterhuis.
Koen Overtoom overhandigt Markus Bangen het havenschildje. Foto, Max Dijksterhuis.
Koen Overtoom overhandigt Markus Bangen het havenschildje. Foto, Max Dijksterhuis.

Deze week is er een Memorandum of Understanding getekend dat het commitment van beide organisaties voor deze gedeelde doelen onderstreept. De havens van Amsterdam en Duisburg zijn direct met elkaar verbonden via de Rijn en diverse landroutes en vervullen belangrijke rollen als logistieke hubs voor het Europese achterland. Al lange tijd zijn deze havens partners in het faciliteren van belangrijke handelsstromen tussen Duitsland en Nederland. Dit bestaande partnerschap uit zich onder andere in het gemeenschappelijke bedrijf Hafen Duisburg / Amsterdam Beteiligungsgesellschaft mbH en gaat nu een nieuwe fase in.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Dit partnerschap tussen duisport en Port of Amsterdam is een belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwe corridors voor duurzame energiedragers. Ons gezamenlijke doel is het decarboniseren van internationale supply chains. Dit partnerschap versterkt onze strategische initiatieven, gericht op het voortouw nemen in het faciliteren van de energietransitie, en complementeert onze sterke samenwerkingsverbanden.”

Ontwikkeling waardeketen voor groene waterstofdragers
Beide havens hebben grote ambities in de energiesector en willen voorop lopen in de transitie naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Port of Amsterdam en duisport gaan daarom samen de potentie van diverse waterstofdragertechnologieën verkennen. Met als doel het opzetten van een internationale supply chain voor waterstof op commerciële schaal.

De import, opslag en distributie van groene waterstofdragers spelen een cruciale rol in de energietransitie in de industriële en maritieme sectoren. Port of Amsterdam is samen met andere significante spelers in de waterstofindustrie onderdeel van het H2A consortium. Dit consortium richt zich op het importeren van één miljoen ton groene waterstof in de haven van Amsterdam. H2A biedt een uniek platform dat kan worden verbonden met duisport. Hiermee wordt een end-to-end waardeketen voor groene waterstofdragers tussen beide havens tot stand gebracht.

Markus Bangen, CEO duisport: “Door het uitbreiden van de samenwerking met het voor ons vertrouwde Port of Amsterdam, geven wij een belangrijk signaal over de landsgrenzen heen: alleen samen zijn we in staat wereldwijde uitdagingen zoals de energietransitie het hoofd te bieden. Ik kijk dan ook uit naar onze nauwe samenwerking waarmee we de ontwikkeling van een Europees waterstofnetwerk aanjagen en onze functie als centraal logistiek knooppunt voor Europa versterken.”

Gedeeld achterlandnetwerk
Naast de ontwikkeling van de groene waterstofketen, zetten duisport en Port of Amsterdam gedeelde commerciële projecten op om hun achterlandnetwerken te ontwikkelen. De havens van Amsterdam en Duisburg zijn goed verbonden via de binnenvaart-, land- en railcorridors en centraal gelegen binnen het Europese netwerk. Bovenop de bestaande dagelijkse binnenvaartverbindingen, werd in 2019 een Amsterdam – Duisburg rail shuttle gelanceerd. Deze shuttle vormt een belangrijke corridor, die een directe verbinding biedt voor de short sea en intermodale netwerken van beide havens.

Door actief deel te nemen in gezamenlijke commerciële projecten en door hun havengemeenschappen met elkaar te verbinden, willen duisport en Port of Amsterdam hun gedeelde ambities realiseren. Ambities die gaan over het uitbreiden van achterlandnetwerken, het stimuleren van de modal shift en het promoten van duurzame, multimodale transportverbindingen tussen de beide havens en andere Europese bestemmingen, via spoor, binnenvaart en short sea.