Rotterdam World Gateway

’s Werelds meest geavanceerde en innovatieve containerterminal

Rotterdam World Gateway (RWG) is ’s wereld meest geautomatiseerde en innovatieve containerterminal. In de Rotterdamse haven geeft RWG internationaal nieuwe betekenis aan het op- en overslaan van containers en is daarmee dé logistieke poort tot Europa. Seamless access to Europe is waar RWG voor staat: een naadloze doorvoer van containers uit de hele wereld naar consumenten en bedrijven in Europa.

Duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijk voor ons

Bij RWG doen we het anders. Wij zijn jong, efficiënt en werken hard met een Rotterdamse mentaliteit. Hierbij verliezen we veiligheid en duurzaamheid niet uit het oog. Wij bieden onze klanten 24/7 een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame containerafhandeling in Rotterdam, dé belangrijkste doorvoerhaven van Europa.

Veilig, betrouwbaar en toch efficiënt door innovatie

Veiligheid zit diep geworteld in alle aspecten van onze terminal en bedrijfsvoering: veiligheid van medewerkers en bezoekers maar ook van containers en lading en onze processen en systemen. Door de hoge mate van automatisering en de scheiding tussen mens en operationeel proces worden risico’s tot een absoluut minimum beperkt.

De containerafhandeling bij RWG is naast veilig ook enorm betrouwbaar. Zo hebben wij de RWGServices website en applicatie ontwikkeld, waarmee wij alle marktpartijen te allen tijde inzicht in real-time operationele data bieden zoals afhandeltijden, terminal- en containerstatus. Zo optimaliseren we operationele en logistieke efficiëntie voor alle betrokkenen. RWG anticipeert voortdurend op veranderende markten en wensen van alle betrokken partijen. Onze processen en technologieën kunnen alleen verbeteren door te blijven innoveren. Door onze hoge mate van innovatie maakt RWG zijn positie als mondiale terminal waar. Nu en in de toekomst.

View on Youtube.

Duurzame operatie en werkomgeving

Het milieu is belangrijk voor ons, sterker nog; RWG is toonaangevend in termen van duurzaamheid. Wij vinden dat investeringen van vandaag nooit ten koste mogen gaan van de leefkwaliteit van morgen. Wij zijn bewust van het feit dat we niet enkel onderdeel zijn van Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven, maar ook van Nederland. Daarom kijken we verder dan de grenzen van de haven en zoeken continu de dialoog met onder meer onze omwonenden, stadsbesturen, belangenorganisaties en bedrijven.

Mens en omgeving staan bij ons centraal en we doen er alles aan om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Onze kranen en voertuigen werken op elektriciteit, welke 100 procent uit groene energiebronnen komt. Daarnaast wekken we op onderdelen ook zelf energie op. Naast het voeren van een duurzame operatie is het voor ons belangrijk bewustwording rondom milieu te creëren bij onze medewerkers. RWG is een papierloze terminal; we streven ernaar plastic en papierverbruik tot een minimum te beperken en we zamelen al het afval gescheiden in .

RWG is klaar voor de toekomst

Innovatie is een belangrijke pijler voor RWG. Zo is de RWG-terminal ontwikkeld met het oog op de toekomst. Dankzij een waterdiepte van 20 meter kunnen bij ons, de huidige en toekomstige generaties Ultra Large Container Ships, ongehinderd aanleggen en efficiënt worden afgehandeld. Dankzij onze hoge mate van automatisering is RWG niet alleen duurzaam, efficiënt en veilig maar ook extreem vooruitstrevend.

Volledig elektrisch en digitaal

De volledig elektrische RWG terminal kent een hoge mate van automatisering en heeft een capaciteit van 2.350.000 TEU per jaar. De schepen aan onze kade worden gelost en geladen door onze automatische kadekranen, die op afstand gemonitord en bijgestuurd worden door onze remote operators. Het interne containertransport tussen de kade en het opslaggebied wordt verzorgd door onze elektrisch aangedreven, automatisch gestuurde voertuigen (AGV’s). In het opslaggebied zorgen onze 50 Automatische Opslagkranen voor de tijdelijke opslag van containers. Vanuit de opslag vervolgen de containers hun reis naar het achterland via binnenvaart, trein of truck, waarvoor op onze terminal een aparte afhandeling is gerealiseerd.

Bij RWG vervolgt 65% van de achterlandcontainers hun reis naar de eindbestemming via binnenvaart en trein in plaats van via truck, om zo het milieu zo min mogelijk te belasten. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, zijn onze informatieprocessen zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Ons eerder genoemde portaal, RWGServices, is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast verloopt alle informatie via Portbase, het Port Community System van de Rotterdamse haven. Informatie gaat bij ons altijd de container vooruit, wat resulteert in een zo efficiënt mogelijke logistieke flow voor alle terminalgebruikers.

“Wij vinden dat investeringen van vandaag nooit ten koste mogen gaan van de leefkwaliteit van morgen.”

Facts about
  • Aantal medewerkers: 250
  • Sector: Havens, Training & Onderwijs
  • Gewenst werk- en denkniveau: mbo, hbo
  • Gewenste studierichting: Automatisering, Technisch, Engineering
  • Gewenste opleidingen: Maritiem, Werktuigbouwkunde, Automation, IT, Engineering
  • Carrièrefase: Starter,Young Professional, Professional
  • Openstaande functies: Technisch Specialist Electrotechniek, IT Desktop Engineer, Remote Operator, Database Administrator (SQL)