Nieuwe visie North Sea Port voor wachtplaatsen binnenvaart

Na een uitgebreid onderzoek heeft North Sea Port een nieuwe visie met bijbehorend beleid voor de wachtplaatsen voor de binnenvaart in het havengebied vastgesteld. Met een efficiënte invulling van alle beschikbare ligplaatsen (inclusief wachtplaatsen) en het binnen een gepaste termijn binnenvaren van de haven (just-in-time), kan North Sea Port de binnenvaartsector en de bedrijven optimaal ten dienste staan.

Foto, North Sea Port

Just in time en vrije ligplaatsen
North Sea Port zet in op een efficiëntere planning en op haalbare oplossingen. ’Just in time’ in de letterlijke zin van het woord toepassen is onhaalbaar, maar North Sea Port ziet wel kansen in dit principe. Zo kunnen schepen binnen een nader te bepalen periode die aan het laden of lossen voorafgaat naar North Sea Port komen. Door dit te combineren met vrije ligplaatsen bij bedrijven in de haven kan optimaal gebruik worden gemaakt van alle ligplaatsen.

Nog verder uitwerken
De onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de respondenten en de betrokken binnenvaart(sectoren), en zijn onderaan dit bericht te downloaden.

De visie die nu is vastgesteld wordt verder uitgewerkt in samenwerking met de binnenvaartsector, bedrijven in North Sea Port en de andere betrokken stakeholders.