Veel werk in de Zeeuwse havens

Het toekomstperspectief van Havenschap Zeeland Seaports ziet er rooskleurig uit. Hoewel het havenschap aanvankelijk belast was met slechts de uitgifte van grond en het beheer van de havens, is de taakstelling inmiddels aanmerkelijk verbreed.

“We willen werkgelegenheid en welvaart creëren”, zegt Hans van der Hart, algemeen directeur van het havenschap. Daarin past ook de (mede) ontwikkeling van de Scaldia containerterminal, de Verbrugge Containerterminal (VCT) en de Westerscheldeterminal (WCT).

Bron: De Ondernemer, 05-11-2008;