Voorstel tot benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen Fugro N.V.

De Raad van Commissarissen van Fugro N.V. zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Fugro N.V., die wordt gehouden op 7 mei 2009, de voordracht doen voor de benoeming van Dr. Marion Helmes als lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Helmes zal daarmee de heer Philip Crawford opvolgen, die wegens het vervullen van drie termijnen van vier jaar als commissaris niet herbenoembaar is.

Mevrouw Helmes (43 jaar, Duitse nationaliteit) is thans Financieel Directeur van ThyssenKrupp Elevator AG in Düsseldorf. Mevrouw Helmes is haar loopbaan begonnen bij Treuhandanstalt Berlin. Vervolgens is zij werkzaam geweest als internationaal consultant. In 1997 is zij gaan werken bij Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp in Essen waar zij actief was op het gebied van Controlling en Mergers & Acquisitions. Na de fusie met Thyssen AG werd zij in 2000 Vice President Corporate Development bij Budd Company in Troy, USA. In 2003 werd zij verantwoordelijk voor Corporate Mergers & Acquisitions bij ThyssenKrupp AG in Düsseldorf en in 2005 werd zij benoemd tot Financieel Directeur van ThyssenKrupp Stainless AG in Duisburg.

De Raad van Commissarissen acht de benoeming van mevrouw Helmes in het belang van Fugro, gezien haar kennis van de industrie en ervaring op het gebied van algemeen en financieel management. Bij de voordracht tot benoeming van een nieuwe commissaris kijkt de Raad van Commissarissen primair naar de ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de kandidaat. Met deze benoeming wordt tevens invulling gegeven aan de wens ten aanzien van diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
Indien mevrouw Helmes wordt benoemd tot commissaris zal zij lid worden van de Auditcommissie van Fugro N.V.

Bron: Fugro NV, 30-01-2009;