Vragen over WCT

De Statenfractie van de PvdA wil weten hoe het met de voorbereidingen voor een Westerschelde Container Terminal (WCT) staat. In vragen aan het dagelijks provinciebestuur wijzen Peter Holtring en Marjan de Koster erop dat vóór het zomerreces van 2007 een toekomstanalyse van onderzoeker Ten Thij is toegezegd.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 15-06-2007;