Vrees voor verpaupering visserijhaven

door Roland Bakker


LAUWERSOOG – De visserijsector maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Noordoost Friese visserijhaven. Het onderhoud van het havencomplex loopt achter en om de achterstand in te lopen is er ruim E 1 miljoen nodig, geldt wat er echter niet is. De visafslag kampt met teruglopende inkomsten en heeft de provincies Groningen en Friesland om financiële steun gevraagd, hoewel de haven al 10 jaar geen eigendom meer is van de beide provinciën. De gemeenten De Marne en Dongeradeel zijn verantwoordelijk voor de exploitatie.

Bron: Radio Noordoost-Friesland, 26-11-2003;