Eerste vissluis in Twente draait op zonne-energie

Waterschap plaatst in Berflobeek in Hengelo een vissluis, zodat de stuw geen barrière meer vormt voor de vissen. Tussen de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hengelo (Wegtersweg) en de nieuwe fietssnelweg F35 ligt het waterbergingsgebied Westermaat. De Berflobeek is hier natuurlijker ingericht en er zijn waterbergingsgebieden gecreëerd, die tijdens hevige neerslag het water tijdelijk vast kunnen houden. Een stuw is voor vissen een onneembare hindernis. Waterschap Regge en Dinkel heft de barrière op door een vissluis aan te leggen.

Vissluis op zonne-energie
De Berflobeek is het leefgebied van diverse vissoorten. Veel vissen zwemmen tegen de stroom in, op zoek naar gebieden, waar ze eitjes kunnen leggen. Stuwen vormen hierbij een onneembare hindernis. Als oplossing legt het waterschap vaak vistrappen of nevengeulen aan. In de Berflobeek hebben we, samen met aannemer Oranjewoud Realisatie, gekozen voor een nieuwe methode, waarbij vissen grote waterpeil verschillen kunnen overbruggen. Het grote voordeel van een vissluis is dat er weinig ruimte voor nodig is. De vissluis is een soort ‘lift voor vissen’. De sluis werkt geheel op zonne-energie. De vis zwemt een betonnen bak binnen. Deze sluit na een tijdje, waarna de vis net als een schip in een sluis omhoog gebracht wordt. Als de vis ‘boven’ is gaat de bak aan de andere kant open en kan hij verder zwemmen. Een prachtige oplossing en tegelijkertijd de eerste vissluis in Twente.

Meer… Waterschap Regge en Dinkel