Zorgen over windenergie aan de waddenkust

De afgelopen twee maanden heeft Fryslân foar de Wyn, een samenwerking van de Friese Milieu Federatie, de stichting Hou Fryslân Mooi en Platform duurzaam Fryslân, het draagvlak onderzocht voor de begin dit jaar ingediende plannen voor windenergie in de provincie.

Deze week begint de commissie van advies onder leiding van Pieter Winsemius aan haar taak een advies voor te bereiden voor de provincie. Tot vorige week konden alle Friezen reageren op de bij Fryslân foar de Wyn ingediende plannen.

Ook de Waddenvereniging heeft een reactie gegeven. De Waddenvereniging had de verwachting dat er verdeeld over heel Friesland plannen voor windenergie ingediend zouden worden. Nu de plannen bekend zijn blijkt de overgrote meerderheid dichtbij de waddenkust te liggen. Het is nu aan de commissie van advies de plannen in samenhang te bekijken en een advies uit te brengen aan de provincie. Die zal in het najaar met een plan moeten komen.

Meer… Waddenvereniging