Aanpak waterplanten voor recreatievaart

De laatste jaren is er in Nederland een groei van waterplanten. In de zomer kunnen vaargebieden moeilijk bevaarbaar worden. Het Watersportverbond is daarom samen met Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging een campagne gestart om de overlast van waterplanten in kaart te brengen en dit probleem aan te pakken.

Watersporters worden in een online enquête gevraagd waar en wanneer zij in 2015 overlast hebben ervaren. Binnen twee weken is de enquête door meer dan 4.000 watersporters ingevuld. De enquête is door diverse watersporters ingevuld, van kajuitbootzeilers (33%) tot sportvissers (15%) en van motorbootvaarders (20%) tot kanoërs (5%). Ook is de verspreiding van de locaties groot. Veel meldingen over de Randmeren en het Hoornse Hop, maar ook over het Bovenwater, het Apeldoorns Kanaal, de Binnenmaas en het Volkerak.

Niet eerder zijn watersporters op deze manier ondervraagd. Om tot een zo nauwkeurig mogelijk beeld (waar precies en wanneer) te komen is zo veel mogelijk respons nodig. Met de resultaten van de enquête gaan de genoemde vijf partijen in gesprek met de overheden. Inzet van deze gesprekken is om te komen tot een structurele oplossing voor meer veilig en waterplantenvrij recreatiewater.

Meer… enquête Watersportverbond