Foto, North Sea Port

VIDEO: Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen deel middensluis opgeblazen

Op dinsdag 23 maart werd in het sluizencomplex van Terneuzen één wand van de oude Middensluis met springstof gebroken. Hiermee verdwijnt de 113 jaar oude sluis definitief om plaats te maken voor de Nieuwe Sluis in North Sea Port.

Foto, North Sea Port

De ontploffing ging gepaard me een serieuze knal. Nu kan het puin met pontons worden opgeruimd, een klus die zowat week in beslag zal nemen. In april zou de afbraak van de andere sluiswand van de oude Middensluis moeten doorgaan zodat de bouw van een van de grootste sluizen ter wereld kan verder gezet worden. Maar de explosie had heel wat overlast en schade tot gevolg. Een en ander dient eerst uitgeklaard te worden alvorens de volgende kadewand aan te pakken.

View on Youtube.

Nieuwe Sluis voor meer en grotere schepen
Het sluizencomplex is met drie sluizen de toegang – vanop de Noordzee en via de Westerschelde – tot Terneuzen en Gent. De Westsluis kan momenteel zeeschepen en (grote) binnenvaartschepen schutten. Maar die is intussen te klein om de almaar groter wordende schepen te kunnen laten passeren. Bovendien is dit de enige sluis voor zeeschepen. Twee jaar geleden startten de werken voor de Nieuwe Sluis, die op de plek komt waar tot nu toe de Middensluis ligt. De Nieuwe Sluis laat toe om grotere schepen én meer schepen tegelijk door te laten naar het Kanaal Gent-Terneuzen.

Sluisdeuren uit China
Voor de Nieuwe Sluis zijn er uiteraard nieuwe sluisdeuren nodig. Die zijn in China gemaakt en nu onderweg naar Terneuzen. Binnen een zestal weken zullen die aankomen. Dan wordt de sluis verder afgewerkt om in 2023 het eerste schip te schutten.

View on Youtube.