ARM 22 borgt koelketen

Vis vangen, strippen, afkoelen, keurig sorteren en met een verkwikkelijke laag slurry-ijs toedekken. Dat is de werkmethode die de bemanning van de ARM 22 sinds enkele weken toepast. Elke trek betekent dat voor twee opvarenden in het visruim ongeveer een kwartier extra werk.

Bron: Visserijnieuws.nl, 20-12-2006;