Boskalis realiseert in consortium nieuw waterfront voor Harderwijk

Het consortium Waterfront bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en de TBI-bedrijven Synchroon en Koopmans Bouwgroep gaat de komende jaren het ambitieuze project het Waterfront van de gemeente Harderwijk realiseren. Boskalis voert alle civiel technische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit. Synchroon en Koopmans Bouwgroep zijn verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van circa 40 hectare. Voor Boskalis heeft deze opdracht een omvang van ruim € 50 miljoen. Het project liep enkele jaren geleden vertraging op door planologische procedures en de onzekere economische omstandigheden. Door een goede samenwerking met alle betrokken partijen is het plan op een innovatieve manier herontwikkeld en kent het nu een definitieve doorstart. De werkzaamheden vangen aan in het eerste kwartaal 2012 en hebben een doorlooptijd van zeker zes jaar.

De aantrekkingskracht om in Harderwijk te wonen en te recreëren krijgt door deze ontwikkeling een belangrijke impuls. Bedrijvigheid en industrie die nu tussen de oude stad en het Veluwerandmeer liggen, worden verplaatst naar een nieuw industrieterrein. In het oude industriële havengebied wordt ruimte geschapen voor wonen, winkelen en recreëren, op en rond het water. Daarenboven ontstaat door de herinrichting van het boulevardgebied een aantrekkelijk verblijfsgebied en een verbinding tussen de oude stadskern en het Veluwerandmeer.

Voor dit project zet Boskalis nat- en drooggrondverzet materieel in. De stad krijgt weer een zandstrand aan het water dat publiek toegankelijk is. Hiervoor legt Boskalis het zogenaamde Strandeiland aan waarvoor de werkzaamheden in het eerste kwartaal 2012 starten. Gelijktijdig wordt de huidige jachthaven verplaatst en aansluitend een passantenhaven en een haven voor de oude vissersvloot gecreëerd. Tussen het oude stadscentrum en het water met aangrenzend het Dolfinarium komt een aantrekkelijk boulevardgebied dat zich uitstrekt tot aan de nieuw te realiseren woonwijken De Eilanden en De Bakens.

Meer… Boskalis