Dertig miljoen voor uw foto’s

Het Rijksfotoarchief in Maastricht (RfM) trekt dertig miljoen euro uit voor het samenbrengen van ‘s lands omvangrijkste fotocollectie van binnenvaartschepen en hun opvarenden. Het archief beschikt nu over meer dan 1200 historische opnamen, maar wil die verzameling vertienvoudigen met de aankoop van privécollecties.

Bron: Schuttevaer, 26-03-2010;