Effecten van fosfaat toevoegen aan zeewater te onzeker

Een mogelijk effect van van het toevoegen van fosfaat aan zeewater is een verhoging van de algenproductie. Dat effect hangt mede af van het moment waarop het fosfaat wordt toegevoegd. Verder zou een verschuiving van algensoorten en een toename van zeeplankton en schelpdieren kunnen ontstaan.

Bron: Agriholland.nl, 01-05-2006;