EU twijfelt aan nut zwavelvrije kustvaart

De Transportcommissie van het Europees Parlement gaat de effecten die verlaging van het zwavelgehalte in de brandstof van zeeschepen tot 0,1% in 2015 heeft nader analyseren. In de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is besloten dat vanaf die datum in de Baltische Zee en de Noordzee alleen nog schepen mogen varen die hooguit 0,1% zwavel in de brandstof hebben.

Bron: Schuttevaer, 29-09-2010;