Europese Commissie kondigt kortingen visserijquota 2014 aan

De tien lidstaten die gemeld hebben hun visserijquota in 2013 te hebben overschreden, zullen in 2014 verlaagde quota voor die bestanden krijgen.

Aan de hand van dergelijke jaarlijkse verlagingen kan de Commissie ervoor zorgen dat de schade aan de bestanden die het voorgaande jaar zijn overbevist, onmiddellijk wordt aangepakt en dat de lidstaten de gemeenschappelijke visbestanden duurzaam exploiteren. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal verlagingen met 22 % afgenomen.

Meer… Visserijnieuws.punt