Feest voor PlanetSolar

De MS Tûranor PlanetSolar is veilig door de gevaarlijke Golf van Aden genavigeerd en op weg naar haar eindpunt Monaco. Daar zal ze op 4 mei haar wereldreis op zonne-energie feestelijk afsluiten.

Meer… Telegraaf Vaarkrant