Geen zeezoogdieren in staandwantvisserij

De groep Nederlandse staandwantvissers wil graag duidelijk hebben, dat zij niet de oorzaak is van het toenemend aantal strandingen van dode bruinvissen. Wat is de oorzaak van het aanspoelen van gewonde en/of dode bruinvissen op de Nederlandse kust? Onderzoek kan nog steeds geen uitsluitsel geven. Een bioloog van Naturalis in Leiden is al eens een reisje met een staandwantbootje mee geweest en moet tot de conclusie komen dat bijvangst van zeezoogdieren in de kleinschalige staandwantvisserij niet of nauwelijks voorkomt.

Bron: visserijnieuws.nl, 09-10-2006;