Gemeente Urk steunt proefproject langoustines

Het college van Burgemeester en Wethouders van Urk verstrekt een stimuleringsbijdrage van maximaal 5.000 euro voor een proefproject Noorse kreeftjes. Het project is gericht op het verkorten van de keten van verwerking en de verbetering van de kwaliteit op basis van nieuwe technieken.

Bron: Visserijnieuws.nl, 12-01-2007;