Johan de Witt Conferentie 2022

‘Johan de Witt Conferentie 2022 actueler dan ooit’

In de tweede helft van 2021 maakte Zr.Ms. Evertsen haar reis naar de ‘Oost’. Voor een periode van bijna zeven maanden maakte het schip deel uit van een eskader, dat het fonkelnieuwe Britse vliegdekschip HMS Queen Elisabeth begeleidde. Het was een bijzondere vaart, en niet alleen vanwege het expeditionaire karakter. Het was een reis langs de maritieme dreigingen waar we in de Nederlandse samenleving mee te maken kunnen krijgen. De jaarlijkse Johan de Witt Conferentie, die traditioneel op de donderdag voor de Wereldhavendagen wordt gehouden, staat dit jaar in het teken van deze reis en de maritieme dreigingen die zij op hun route tegenkwamen.

Kwetsbaar
‘Stap in de wereld die de marine heet’, met deze lokroep zijn velen in dienst gekomen van de Koninklijke Marine. Ook de bemanning van de Evertsen. Maar in welke wereld varen zij nu rond? Welke dreigingen moeten de marinemannen en -vrouwen pareren maar vooral wat is de betekenis van die dreigingen binnen onze samenleving? Met de passage van de Evertsen door het Suez Kanaal, werden we pijnlijk herinnerd aan de kwetsbaarheid van onze logistieke keten in deze regio. De bemanning van de Evertsen kan via de gemakken van de Wi-Fi aan boord communiceren met het thuisfront, maar dat signaal komt ergens vandaan. Hoe kwetsbaar zijn die data, als ze langs een onderzeese kabel worden verstuurd? En dan de olie en gasprijzen, die schoten tijdens de reis door het dak. En na hun thuiskomst escaleerde de situatie rond de Oekraïne verder. Dit leidde toen en vooral ook nu tot de vraag: Hoe kwetsbaar zijn we, nu die energievoorziening voornamelijk vanuit het buitenland wordt gereguleerd?

Spiegel
We willen aan de hand van de reis van de Evertsen wat onderwerpen op de kaart zetten. Dit doen we door online aandacht te vragen voor onderwerpen die onze thema’s raken. Via sociale media en de website van de Johan de Witt Conferentie. Uiteindelijk leidt dit tot de daadwerkelijke conferentie op donderdag 1 september, voorafgaand aan de Wereldhavendagen. In de zaal van de Johan de Witt Conferentie dit keer niet alleen jaknikkers en gelijkgestemden, we nodigen ook een aantal gasten uit, die ons de spiegel gaan voorhouden vanuit de samenleving. We nodigen hiervoor met name jonge mensen uit vanuit de financiële-, logistieke-, politieke, energie en communicatiewereld om dit beeld op te bouwen. Hoe kijken zij tegen onze huidige marine aan? Biedt deze defensieorganisatie in hun ogen voldoende bescherming? Tegen welke consequenties kijken zij aan, als er ergens iets misgaat in het maritieme domein? Vertellen we nog wel het juiste verhaal?

Samen met jong talent!
De organisatie van de Johan de Witt Conferentie is in contact met ‘young professionals’ die als klankbord dienen op de specifieke thema’s. Zij praten en bepalen mee over de inhoud van de thema’s, de genodigden en de vorm van de conferentie. Zij denken in lijn met de reis van de Evertsen mee over de drie hoofdthema’s die worden benaderd vanuit maritiem perspectief:

  • Hoe groot is het belang van ‘data’ voor Nederland?
  • Wat is het belang van een goede logistieke keten voor Nederland?
  • Hoe groot is het belang van een goede energievoorziening voor Nederland?

Kort samengevat bereiden we ons voor op de meest actuele Johan de Witt Conferentie ooit, want de wereld heeft na de reis van de Evertsen niet stil gestaan. We vragen mensen daarom om aan boord te stappen en moet ons samen die reis mee te maken. Dat kan door je in te schrijven als bezoeker aan de conferentie via www.johandewittconferentie.nl.