Goereesebrug in N57 voor alle scheepvaart weer (beperkt) bediend

De Goereesebrug in de N57 ter hoogte van het Haringvliet wordt vanaf 26 juli weer beperkt bediend. De brug gaat drie keer per dag open voor de scheepvaart. Eén keer bij hoog water voor schepen met grotere diepgang. Vanaf 4 augustus zijn de normale bedieningstijden weer van kracht. De onderdoorvaarthoogtebeperking van 14m boven NAP vervalt hierbij. Het wegverkeer blijft in twee richtingen rijden over het weggedeelte richting Zeeland.

Op 24 juli is het defecte brugdeel van de Goereesebrug open gezet en vastgezet met stangen om te voorkomen dat de wind vat krijgt op dit brugdeel, welke ligt in de N57 op de rijbaan richting Rotterdam. Om het wegverkeer richting Rotterdam – wat nu rijdt over de rijbaan richting Zeeland – veilig te kunnen laten stoppen voordat de brug open gaat, is het nodig werkzaamheden te verrichten. Deze bestaan onder andere uit het aanpassen van de slagbomen en de bedieningssoftware van de brug. Tot 4 augustus wordt hier aan gewerkt. Daarna kan de brug volledig veilig, zonder extra mankracht en verkeersmaatregelen, in bedrijf. Tot die tijd zet Rijkswaterstaat extra personeel in en wordt het wegverkeer richting Rotterdam bij het openen van de brug over de naastgelegen ophaalbrug geleidt.

Wegverkeer
Het wegverkeer op de N57 ter hoogte van Stellendam rijdt sinds vrijdag 29 juni allemaal over het weggedeelte van de N57 richting Zeeland. Voor elke rijrichting is daarbij 1 rijstrook beschikbaar (normaliter 2 rijstroken per rijrichting over 2 rijbanen). De maximum snelheid is ter plekke door deze aanpassing verlaagd tot 70 km per uur (normaliter 100). Weggebruikers in beide richtingen moeten rekening houden met enige vertraging. Deze maatregel voor het wegverkeer blijft tot eind 2012 van kracht, wanneer er grootschalig onderhoud aan de brug is uitgevoerd. Dit onderhoud start in het najaar.

Alternatieve route wegverkeer
Wegverkeer richting Zeeland krijgt op de ruit van Rotterdam via de route-informatieborden boven de weg indicaties over reistijden richting Zierikzee. De normale route vanuit Rotterdam loopt via de A15 Europoort en de N57 richting Stellendam/Zierikzee. Een alternatieve route vanaf Rotterdam is de A15, bij het Vaanplein richting A29 en bij de Hellegatsdam de N59 op richting Zierikzee.

Defect aan brugdeel
Op vrijdag 22 juni is tijdens het openen van de brug een defect opgetreden aan één van de brugdelen van de Goereesebrug. Het gaat om het brugdeel waar het wegverkeer richting Rotterdam overheen rijdt. Door een technische storing is de brug door de rem gegaan waardoor de aandrijving van dit deel van de brug is beschadigd. Een grote reparatie is noodzakelijk.

Lees verderRijkswaterstaat