Havens gaan zich beter beveiligen tegen terrorisme

De Nederlandse zeehavens gaan zich beter beveiligen tegen terroristische aanslagen. Vandaag heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat het voorstel voor de Havenbeveiligingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet is nodig om internationale regelgeving op het gebied van maritieme beveiliging in de Nederlandse havens te kunnen uitvoeren.

De beveiligingsmaatregelen, die ook in een Europese verordening zijn vastgelegd, treden al op 1 juli 2004 in werking. Vanaf die datum moeten bedrijven met een terminal of een laad- en loskade een beveiligingsplan opstellen. Een team van deskundigen, bestaande uit politie, brandweer en beveiligingsexperts, gaat dat plan beoordelen, waarna de burgemeester van de betreffende havengemeente het moet goedkeuren. De gemeente en de Inspectie Verkeer en Waterstaat houden beide toezicht op de naleving van het beveiligingsplan.

Bron: Min V&W, 15-03-2004;