Port Defender. Foto, Defensie

Havenbeschermingsoefening Port Defender in Rotterdam

De jaarlijkse havenbeschermingsoefening Port Defender vindt deze week plaats in Rotterdam. In realistische scenario’s beoefenen diverse veiligheidspartners het gezamenlijk optreden tegen een grootschalige terroristische dreiging op de Noordzee en in en rond de Rotterdamse haven.

Port Defender. Foto, Defensie
Port Defender. Foto, Defensie
Port Defender. Foto, Defensie

De Koninklijke Marine organiseert jaarlijks de oefening in nauwe samenwerking met veiligheidspartners in het maritieme domein zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Kustwacht en de Politie Landelijke eenheid. Een belangrijk onderdeel van de oefening is het beoefenen van de samenwerking tussen deze verschillende organisaties. Daarnaast biedt Port Defender uitdagende scenario’s voor de afzonderlijke deelnemers. Zo krijgen de operators van de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) en de Dienst Speciale Interventies (DSI) te maken met gijzelingssituaties en is er sprake van een explosievendreiging in de Rotterdamse haven. In Rotterdam en op de Noordzee kan de oefening merkbaar zijn door bijvoorbeeld vaar- en vliegbewegingen.

Vanuit Defensie en Politie nemen NLMARSOF en DSI deel aan de oefening. Verder neemt de Surface Assault and Training Group (SATG) van het Korps Mariniers deel met verschillende vaartuigen. Ook het logistiek ondersteuningsschip Zr.Ms. Karel Doorman, de Defensie Duikgroep, de Maritieme Explosieven Opruimingsdienst, het Joint ISTAR Commando van de landmacht en 2 Cougar-helikopters van het Defensie Helikopter Commando doen mee.

Port Defender. Foto, Defensie.