Hoezo tekort aan zeecontainers?

Een wereldwijd tekort aan zeecontainers dreigt het herstel van de wereldhandel te schaden. Maar volgens Nederlandse verladers is er meer aan de hand dan alleen schaarste. Rederijen hebben belang bij een tekort omdat daardoor hun prijzen stijgen. De verladersorganisatie EVO heeft z’n vermoedens, maar kan niets bewijzen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 07-07-2010;