Minister Dekker houdt groei eilander havens af

Minister Sybilla Dekker (ruimtelijke ordening) blijft tegen uitbreiding van de jachthavens langs de Waddenzee. In haar ontwerp van de planologische kernbeslissing voor het Waddengebied is een groei van 4400 naar 4600 ligplaatsen voorzien.
Daarbij moet het blijven, zei ze gisteren tijdens een bezoek aan Ameland.

Bron: Leeuwarder Courant, 06-07-2006;