Ministerie garandeert voortzetting monitoring gaswinning Waddenzee

De NAM is verplicht om verschillende onderzoeken te doen naar de gevolgen van de gaswinning onder de Waddenzee. Dit is vastgelegd in een monitoringsplan. Dat plan is vanaf het begin van dit jaar niet meer geldig en er is niet tijdig een nieuw plan gemaakt. Daardoor ontstond onduidelijkheid of alle onderzoeken, zowel naar de geomorfologishe gevolgen zoals bodemdaling als naar de gevolgen voor de natuur, wel zouden worden voortgezet. De Waddenvereniging heeft daarom aan het ministerie van Economische Zaken verzocht er voor te zorgen dat alle monitoring zal worden voortgezet, totdat er een nieuw monitoringsplan is.

Meer… Waddenvereniging