Grootschalige offshore tender zet TenneT op koers om verhoogde wind op zee doelstellingen van 2030 te halen

  • Het bereiken van de doelstellingen voor wind op zee vereist een vernieuwende aanbestedingsaanpak;
  • Nieuwe raamovereenkomst biedt pijplijn aan projecten met groeimogelijkheden voor zowel technologiebedrijven als transmissiesysteembeheerders;
  • Doelstellingen: investeringszekerheid, werkgelegenheid en ontwikkeling van de vereiste productiecapaciteit en toeleveringsketens;
  • TenneT sluit 40 gigawatt offshore wind aan in Duitse en Nederlandse Noordzee

In de verklaring van Esbjerg van mei jongstleden op de North Sea Energy Summit zijn Duitsland, Nederland, Denemarken en België overeengekomen om rond 2030 samen minstens 65 gigawatt offshore windenergie te installeren. TenneT zal bijna tweederde hiervan voor zijn rekening nemen met de aansluiting van 40 gigawatt – 20 gigawatt in de Duitse en 20 gigawatt de Nederlandse Noordzee. Het bereiken van deze wind op zee doelstellingen vereist een nieuwe aanbestedingsaanpak om ervoor te zorgen dat de toeleverketen hier tijdig op anticipeert.

2GW Platform. Artist Impression, TenneT.

Markt stimuleren met raamwerkovereenkomst
TenneT COO, Tim Meyerjürgens: “Om deze enorme netuitbreidingen op zee te kunnen realiseren en op die manier de wind op zee doelstellingen te bereiken, slaan we samen met onze partners in de sector een nieuwe weg in en geven we met een grootschalige tender een sterk signaal af aan de markt. Het doel is om een nieuw soort raamwerkovereenkomst op te stellen die een schaalvergroting mogelijk maakt – zowel voor technologiebedrijven als voor andere netbeheerders. Dit stimuleert de markt om op een gerichte en – cruciaal – snellere manier de middelen en uitgebreide toeleveringsketens op te bouwen die we nodig hebben. In deze turbulente tijden biedt dit de offshore industrie de investeringszekerheid die zij nodig heeft.”

TenneT is van plan een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met belangrijke marktpartners voor een periode van maximaal acht jaar. De raamwerkovereenkomst heeft betrekking op offshore platforms en onshore stations, alsmede op de converters die nodig zijn voor de omzetting tussen wisselstroom en gelijkstroom. Dit is gebaseerd op de innovatieve 2 gigawatt (GW) hoogspanningsgelijkstroomtechnologie (HVDC). Naar verwachting geldt dit voor 15 tot 20 offshore netaansluitingssystemen en wordt het totale ordervolume geraamd op 30 miljard euro.

De impuls die van de grootschalige aanbesteding uitgaat onderstreept de langetermijn doelstelling om alle vereiste middelen zoals industrielocaties, personeel en materiaal op te bouwen. Terwijl tot nu toe steeds afzonderlijke projecten na elkaar werden aanbesteed, zal het geheel van deze grootschalige aanbesteding de markt de investeringszekerheid en planningsversnelling bieden die zij nodig heeft.

Versnelde expansie biedt groeikansen en versterking van de toeleveringsketens
Dit baanbrekende samenwerkingskader maakt meer flexibiliteit, technologische vooruitgang en planningszekerheid voor de marktspelers mogelijk. Het laat ook zien aan welke innovatieve oplossingen wij samen met de markt werken om de door de regeringen vastgestelde versnelde uitrol van windenergie op zee gericht aan te pakken en uit te voeren. Onze nieuwe aanpak zal de hele markt in de waardeketen stimuleren, waardoor wij nieuwe industriële bedrijven kunnen aantrekken en nieuwe banen kunnen helpen creëren. Dit komt alle partijen ten goede door meer werkgelegenheid, groei en de versterking van de Europese toeleveringsketens,” aldus Tim Meyerjürgens.

Achtergrond / 2GW Programma
Op dit moment heeft TenneT circa 7,2 gigawatt vermogen op de Duitse Noordzee aangesloten en is op de Nederlandse Noordzee circa 2,5 gigawatt (GW) opgesteld vermogen aangesloten. Het innovatieve 2GW Programma van TenneT levert een belangrijke bijdrage om de energietransitie op zee te realiseren en zal Europa helpen het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Deze nieuwe standaard combineert onze uitgebreide expertise in offshore netaansluitingen met een unieke transnationale aanpak. Met zijn sterke focus op standaardisering biedt het een blauwdruk voor toekomstige systemen voor offshore netaansluitingen. Door de grotere capaciteit van twee gigawatt per systeem zijn er minder netaansluitingen vereist.

2GW Platform. Artist Impression, TenneT.