“MKB desk” Havenbedrijf Rotterdam

Per 1 april is de nieuwe “MKB-desk’ onder leiding van Ludo Kummu van start gegaan.
Het Havenbedrijf Rotterdam erkent het belang van het midden- en kleinbedrijf voor de haven en wil deze sector beter bedienen via een gewijzigde aanpak. De havengebonden bedrijven die in een segment (containers, droge/natte bulk enz.) passen, worden behandeld door de verschillende business desks.

Bron: Port of Rotterdam, 29-04-2008;