Ontwerptracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee ter inzage

Van 30 januari 2014 tot en met 12 maart 2014 liggen het Ontwerptracébesluit (OTB), het milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee ter inzage. Dit betekent dat in die periode een officiële reactie (zienswijze) gegeven kan worden op de plannen. Om het publiek over de verruiming te informeren vinden in februari drie informatiemarkten plaats.

Het beleid van de Nederlandse overheid is erop gericht om de economische ontwikkeling van Noord-Nederland te versterken. Daarom wordt de vaarweg tussen Eemshaven en de Noordzee verbreed en verdiept en worden maatregelen getroffen voor een vlotte en veilige scheepvaart. Zo wordt de Eemshaven bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 14 meter.

Inzagelocaties
Alle documenten van het project en informatie over de wettelijke procedure zijn te vinden op de website van het Centrum Publieksparticipatie. Iedereen kan zijn of haar zienswijze indienen. Deze worden verwerkt in een reactienota en het Tracébesluit (TB) dat de minister eind 2014 vaststelt. Hierop volgt opnieuw een inspraakronde. Als alles volgens verwachting verloopt, beginnen de werkzaamheden in 2015 en is de verruiming in 2017 gereed.

Vanaf 30 januari tot met 12 maart zijn de documenten ook in te zien bij:

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag;
  • Het ministerie van Economische Zaken in Den Haag en Groningen;
  • Het provinciehuis van de provincie Groningen in Groningen;
  • Het gemeentehuis van Eemsmond in Uithuizen;
  • De gemeentehuizen van Stadt Borkum, Gemeinde Bunde, Stadt Emden, Gemeinde Jemgum, Gemeinde Krummhörn, Stadt Leer, Gemeinde Westoverledingen en Stadt Papenburg, Gemeinde Moormerland en Stadt Weener.

Informatiemarkten
Om het publiek te informeren over de verruiming van de vaarweg Eemshaven – Noordzee organiseert Rijkswaterstaat een aantal informatiemarkten in Nederland en Duitsland. Op deze informatiemarkten kan het publiek uitleg krijgen over onder andere het ontwerp, de planning en de werkzaamheden. Medewerkers van Rijkswaterstaat staan klaar om vragen te beantwoorden. Tijdens deze informatiemarkten kunnen zienswijzen ook mondeling worden ingediend.

  • Dinsdag 4 februari 2014, 16.00 – 21.00 uur, Hotel Het Gemeentehuis, Hoofdstraat Oost 16, 9981 AH Uithuizen (NL);
  • Donderdag 6 februari 2014, 18.00 – 21.00 uur, Kulturinsel, Goethestraße 25, 26757 Borkum (D);
  • Dinsdag 11 februari 2014, 18.00 – 21.00 uur, Hotel Falderpoort, Courbierestraße 6, 26725 Emden (D).

Meer… Rijkswaterstaat