OR Boskalis akkoord vlootrationalisatie en sociaal plan

De ondernemingsraad van Boskalis heeft unaniem een positief advies afgegeven over het begin juli aangekondigde vlootrationalisatieplan. Onderdeel van het positieve advies is een akkoord om 2 van de 5 Fairmount schepen vooralsnog te blijven bemannen met Nederlandse werknemers.

De komende 2 jaar zullen er 24 vaartuigen uit de vaart genomen worden en komen wereldwijd circa 650 arbeidsplaatsen te vervallen.

Akkoord over een sociaal plan
Tevens heeft Boskalis een principeakkoord gesloten met de ondernemingsraad over een sociaal plan. De reductie in arbeidsplaatsen zal waar mogelijk verlopen middels natuurlijk verloop en herplaatsing en getroffen medewerkers kunnen aanspraak maken op een sociaal plan. Boskalis zal de vakbonden uitnodigen om de besprekingen hierover te hervatten.