Boskalis project in Manilla ontvangt verzekering van Nederlandse Staat

‎Vandaag heeft de Nederlandse Staat via Atradius Dutch State Business (DSB) een positief besluit genomen om het grootste project in de geschiedenis van Boskalis te ondersteunen middels een exportkredietverzekering (EKV). Eind 2020 ontving Boskalis een contract voor de landontwikkeling van de nieuwe internationale luchthaven van Manilla met een contractwaarde van ruim EUR 1,5 miljard. Boskalis heeft zich sindsdien samen met de klant, een dochteronderneming van een van de grootste en meest vooruitstrevende bedrijven in de Filipijnen (San Miguel Corporation), ingespannen om de ontwikkeling mogelijk te maken door aanspraak te maken op een bestaande exportregeling van de Nederlandse Staat.

Om dit te realiseren heeft Boskalis met een grote groep experts vanuit de eigen organisatie, de klant en vier gerenommeerde adviesbureaus een uitgebreide milieueffectrapportage uitgevoerd conform de hoogste internationale standaarden. Daarbij zijn grondige effectanalyses uitgevoerd en compensatieplannen opgesteld om de negatieve effecten te mitigeren dan wel te compenseren.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Ik ben zeer verheugd dat onze inspanning met een groot team van experts vandaag de bekroning heeft gekregen van het vele werk dat is verzet. We hebben ruim een jaar intensief samengewerkt met Atradius DSB om te bereiken dat de aanleg van de nieuwe luchthaven op een maatschappelijk verantwoorde wijze zal plaatsvinden. In samenwerking met Atradius DSB en de Nederlandse ambassade zijn we erin geslaagd een gedragen plan te ontwikkelen met oog voor de lokale gemeenschap en het behoud van biodiversiteit. Hierbij wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage aan het positieve besluit van de Staat.”

Bert Bruning, Managing Director Atradius DSB: “Dit project is op veel vlakken uniek. Ten eerste is het voor onze klant Boskalis natuurlijk een heel belangrijk contract maar ook voor ons is het de grootste EKV-polis uit ons 90-jarig bestaan. Daarnaast ben ik er trots op dat we samen met Boskalis en San Miguel, door aan tafel te blijven zitten, ervoor hebben kunnen zorgen dat het project aan de internationale normen op het gebied van milieu en sociale omstandigheden zal gaan voldoen. Daarmee hebben we niet alleen bijgedragen aan het mogelijk maken van dit prachtige contract maar ook echt samen het verschil gemaakt voor de lokale gemeenschappen en de natuur.”

De nieuwe internationale luchthaven van Manilla komt ongeveer 20 kilometer ten noorden van het hart van Manilla te liggen. De aanleg van het circa 1.700 hectare grote luchthaventerrein zal uitgevoerd worden volgens de hoogste technische- en milieunormen om de gevolgen van mogelijke grote aardbevingen, lokale tyfoons en toekomstige zeespiegelstijging te kunnen weerstaan.