Panteia tekent voor ontwerp van zes Europese transportcorridors

Onderzoeks- en adviesbureau Panteia zal volgend jaar voor de Europese Commissie werkplannen maken voor zes transportcorridors. Met de corridors zal het vervoer over verschillende vervoersmodaliteiten duurzamer en efficiënter moeten verlopen. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het programma TEN-T en heeft een looptijd van een jaar.

Panteia dominant in ontwikkeling transportcorridors
Panteia zal, in verschillende consortia, zes van de negen transportcorridors binnen het TEN-T programma voor zijn rekening nemen. Daarmee staat Panteia midden in de ontwikkeling van nieuw Europees transportbeleid. Het werk dat door Panteia uitgevoerd zal worden behelst onder meer het verzamelen van vervoersgegevens, het in kaart brengen van infrastructuur en faciliteiten, het opstellen van een Corridor Forum en het opstellen van een plan om het (multimodale) vervoer op de corridor te bevorderen. Het betreft de volgende corridors:

Mediterranean corridor (3)
Oriënt/East-med corridor (4)
Rhine-Alpine corridor (6)
Atlantic corridor (7)
North Sea – Mediterranean corridor (8)
Rhine – Danube corridor (9)

Meer… Panteia