Pas over drie jaar extra gas uit het Wad

LEEUWARDEN – Uitbreiding van de gaswinning in het Waddengebied laat nog minstens drie jaar op zich wachten. Na toestemming door het parlement, volgt de vergunningenprocedure en daarna zijn enkele aanpassingen op de al aangelegde gaswinlocaties nodig. Dit zegt directeur Roelof Platenkamp van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het blad Shell Venster.

Bron: Leeuwarder Courant, 07-09-2004;