Pleziervaart kiest Wad boven binnenwater

KORNWERDERZAND – De drukte op de Friese binnenwateren mag tegenvallen, de vaarintensiteit op IJsselmeer en Waddenzee neemt daarentegen juist toe. De Lorentzsluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand schutten onafgebroken. De jachthavens op de waddeneilanden zijn momenteel populaire halteplaatsen. Die op Vlieland lag gisteren en eergisteren helemaal vol.

Bron: Leeuwarder Courant, 23-07-2004;