Productschap Vis gematigd positief – Visserij weer in beeld

Jan Odink, voorzitter Productschap Vis, is verheugd over het feit dat de visserij voor de eerste keer wordt genoemd in de Troonrede. De visserij is na vele jaren weer nadrukkelijk in beeld bij de Nederlandse overheid. Bovendien bevestigt de vermelding dat de regering oog heeft voor de kwetsbare positie van de Nederlandse visserij. Echter, de toegezegde 35 miljoen euro voor duurzaamheidsprojecten in met name de Noordzeevisserij en binnenvisserij, staan in schril contrast met de daadwerkelijk benodigde middelen in de vissector.

Bron: Productschap Vis, 20-09-2006;