Schippers snakken naar meer water

Kabinet vreest gevolgen van langdurige droogte.


Het kabinet werkt aan maatregelen tegen de gevolgen van langdurige droogte. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) houdt er ernstig rekening mee dat het voorlopig niet hard gaat regenen. Als de droogte nog een paar weken duurt, kan de water- en de stroomvoorziening in Nederland in gevaar komen, schrijft Remkes aan provincies, gemeenten, waterschappen, brandweer en politie. Bij een tekort aan koelwater kan het gebeuren dat de stroomvoorziening moet worden beperkt. Elke regio moet dan gebieden beurtelings afkoppelen, waarbij vitale voorzieningen en kwetsbare groepen worden ontzien.

Bron: ad.nl, 18-08-2003;