Sombere opening Visserijdagen Harlingen

Een violiste in een ballon opende gisteren de Harlinger Visserijdagen. Het grootscheepse volksfeest, dat tot en met zaterdag duurt, begon somber.

Bron: Leeuwarder Courant, 25-08-2005;