Vaargeul Schelde pas in 2008 verdiept

De derde verruiming van de vaargeul in de Westerschelde loopt vertraging op. De uitvoering begint op zijn vroegst in de tweede helft van 2008. Dat is aanzienlijk later dan Nederland en het Vlaams Gewest in het Scheldeverdrag over de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Scheldebekken hebben afgesproken.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 23-08-2007;