Van den Herik gestart met werkzaamheden Eemshaven

  • binnenland

Momenteel is de hopperzuiger Charlock van het Sliedrechtse bedrijf Van den Herik is meerdere keren per dag in de Eemshaven te zien, zo meldt Eemshavenonline. Na het opspuiten van zand voor het Marconi Buitendijks project in Delfzijl is het schip nu het Energypark-west terrein aan het ophogen met baggerslib. Het park grenst aan de Wilhelminahaven.

Het baggerslib dat uit de vaarweg wordt gehaald, wordt op dit moment gelost in de Eemshaven om hiermee het Energypark-west terrein op te hogen. Door middel van een flexibele buis wordt de Charlock verbonden met een buis over de dijk die uitmond op het terrein. In totaal wordt er 700.000 kubieke meter opgespoten.

De Charlock maakt onderdeel uit van een project van Rijkswaterstaat waarbij wordt ingezet op de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. Deze verruiming is noodzakelijk om de Eemshaven bereikbaar te houden voor grotere schepen. Een bijkomend voordeel is dat ook de andere zeehavens aan de Eems-Dollard optimaal bereikbaar blijven.

Related news

List of related news articles