VIDEO: 6 korte films als jaaroverzicht van Rijkswaterstaat

In 6 korte films laat Rijkswaterstaat projecten zien van het afgelopen jaar. Ontpoldering van de Noordwaard, berging van de Baltic Ace, aanleg van de Marker Wadden, een gecombineerde tunnel voor spoor en wegverkeer, stroomopwekking in de Oosterscheldekering en het investeren in slimme mobiliteit. Slechts een greep uit de werkzaamheden van Rijkswaterstaat in 2015. 

In het Markermeer wordt gewerkt aan het creëren van nieuw land: de Marker Wadden. Niet voor nieuwbouwwoningen of bedrijventerreinen, maar voor de natuur.
De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks meer kans aan vissen om te paaien en foerageren. Daardoor zullen ook grotere aantallen vogels het gebied aandoen. De aanleg van de eilanden met slib uit het Markermeer – dat nu bodemleven verstikt –verbetert bovendien de waterkwaliteit.

Bekijk de zes korte films van Rijkswaterstaat