VIDEO: Hoe gaat het waterbeheer bij droogte in zijn werk?

Vanwege de aanhoudende droogte en warmte blijft Rijkswaterstaat de waterstanden in de rivieren nauwlettend volgen. Wanneer het nodig worden er maatregelen genomen. Wat gebeurt er als de verdringingsreeks ingaat? Wie heeft het meeste voorrang? Je ziet het in onderstaande video. En ga voor meer informatie over het waterbeheer bij droogte naar https://bit.ly/2NnKKds