Watersport: Boontjes wordt uitgediept

Al jaren debatteren bestuurders over het uitdiepen van vaargeul de Boontjes nabij de haven van Harlingen. De haven van Harlingen staat onder invloed van het getij en ligt niet aan een van nature diepe zeegeul. Onlangs werd er onderzoek gedaan naar de zogenaamde drempel in deze vaargeul.

Bron: Watersport Almanak, 14-04-2007;