Zuidlaardermeer goed uitgediept na jaren baggeren

Alle havens aan het Zuidlaardermeer zijn weer bereikbaar via een diepe vaargeul. Het baggeren in het Zuidlaardermeer is na bijna vier jaar voltooid. De verwerking van het slib in de baggerdepots begint na de bouwvak en duurt nog tot eind 2009. Zonder veel ophef meerde de Müllroser See in mei af aan de kade van jachthaven Meerwijck in Kropswolde.

Bron: Dagblad van het Noorden, 27-07-2007;