40% kostenreductie windenergie op Zee is binnen handbereik

De stakeholders – zowel de overheid als de marktpartijen – zetten in op een kostenreductie van 40% in de Green Deal van 2011. In Energieakkoord van 2013 werd deze kostenverlaging opgenomen in de maximale tender bedragen voor de vijf komende aanbestedingen. Op 2 november is een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat deze doelstelling goed haalbaar is, gezien de mogelijkheden van kostenreductie in 2020 ten opzichte van 2010 op het gebied van technologie, productieketen en financiering (bij de definitieve investeringsbeslissing). Binnen deze drie hoofdcategorieën, identificeert dit rapport een aantal componenten die aanzienlijk kunnen bijdragen aan de kostenreductie. Hoewel substantiële kostenbesparingen al zijn bereikt, zijn voortdurende inspanningen vereist om de kostenreductiedoelstelling van 40% te kunnen behalen.

Het TKI Wind op Zee heeft opdracht gegeven aan PwC en DNV GL – met medewerking van Ecofys – om dit onderzoek uit te voeren. Ernst van Zuijlen, directeur TKI Wind op Zee: “Het is goed om een duidelijk overzicht van de voortgang te hebben en te zien dat we op de goede weg zijn. En de doelstellingen, die we ons in 2013 stelden met het energieakkoord, zijn binnen bereik. Bovendien kan de kostenreductie van offshore windenergie er voor zorgen dat deze bron gaat concurreren met conventionele vormen van energieopwekking in 2030. En het kan nog veel eerder zijn als een goed ETS systeem wordt ingevoerd waarin voor de uitstoot van CO2 een reële prijs wordt gerekend.”

In de studie concluderen PwC en DNV GL dat de nagestreefde kostenverlaging haalbaar is, aangezien het kostenverminderingspotentieel 46% is in 2020. Dit overschrijdt dus de doelstelling van 40%. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de grootste kostenbesparingscategorieën. Het potentieel is waarschijnlijk nog groter als kleinere categorieën ook worden inbegrepen.

Hans Cleijne (DNV GL): “De belangrijkste bijdrage aan de kostenbesparing wordt gemaakt door technologische innovatie en grote stappen zijn al genomen op dit gebied, zoals innovatie van de turbine en XL monopiles.”

Paul Nillesen (PwC): “Kostenreductie-opties in de productieketen, zoals een betere samenwerking en concurrentie, evenals verbeteringen in de financiering, spelen een cruciale rol in het bereiken van het gestelde doel. Daarnaast is stabiel en toegewijd beleid van vitaal belang om deze kostenreductie-opties te materialiseren.”

Om het potentieel ook daadwerkelijk te verwezenlijken zijn voortdurende inspanningen van marktpartijen en overheid nodig. Daarom zal het TKI Wind op Zee blijven samenwerken met stakeholders aan innovaties om zodoende de kosten van offshore windenergie te verlagen.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.